– Lament Tattoo –
ĐC: 205 – 207 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam